නාට්ටමි ආමි නිල ක්ෂණික දැක්ම… Nattami Army | Official Glimpse Teaser.

Description

නාට්ටමි ආමි නිල ක්ෂණික දැක්ම… Nattami Army | Official Glimpse Teaser.

දේවින්ද කෝන්ගහගේ සිනමා වියමනක් සයිබර් සිනමා කෝපරේශන් සමග කපුටා සිනමා නිෂ්පාදනයක්… ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට නොමිලේ සිනමාමය අත්දැකීම සමගින් ෆී ෆ්‍රී සිනමා (Fee Free Cinema ) හඳුන්වාදෙන ශ්‍රී ලාංකේය සයිබර් සිනමා අවකාශයේ පුරෝගාමියා වන සයිබර් සිනමා කෝපරේශන් සහ කපුටා සිනමා නිශ්පාදන සුසංයෝගයෙන් ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා වංශ කථාවේ රිදී තිරයට නැගෙන , දේවින්ද කෝන්ගහගේ සිනමා වියමන.

නාට්ටාමි ආමි ” කාසි මත තෙරපෙන ජීවිත”

මැයි මස 31 දින සවස කොළඹ සිටී සෙන්ටර් හී ස්කෝප් සිනමා ශාලාවේ දී , විශේෂ මාධ්‍ය දර්ශනය පැවැත්වූ වගයි…

NattamiArmy | Special Media Premiere at Colombo City Center – Scope Cinema.

Stay connected with us:
https://www.facebook.com/nattamiarmy
https://www.instagram.com/nattamiarmy
https://www.tiktok.com/@nattamiarmy

https://www.pinterest.com/nattamiarmy
https://vimeo.com/nattamiarmy
https://nattamiarmy.blogspot.com/

Home Page FullWidth


http://www.nattamiarmy.com
http://www.kaputacinema.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *