මල්ලිගේ සිංදුවට අයියගෙන් කොක් ඩාන්ස්….

video
play-sharp-fill

You must need to login..!

Embed Code

Description

මල්ලිගේ සිංදුවට අයියගෙන් කොක් ඩාන්ස්….
Watermelon, watermelon, papaya song

ගෙදර වෙන ලස්සන වැඩක් එකපාරටම කැත කරන මේ වගේ කෙනක් ඔබේ ගෙදරත් ඉන්නවද?…

කපුටාTv තුලින් ලෝකවාසී සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ නිර්මාණ එලිදැක්වීම සදහා වේදිකාවක්….

කපුටාTv තුලින් ලෝකවාසී සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ නිර්මාණ එලිදැක්වීම සදහා වේදිකාවක් තනන්නට අප බලාපොරොත්තු වෙමු. ඔබගේ හා ඔබ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ එවැනි නිර්මාණ අපට එවන්න. චිත්‍ර, ගීත, රූප රචන, කෙටි කතා, නව කතා, ගීත රචන ඒ වාගේම කුසලතා නිරූපන, කෙටි චිත්‍රපටි, ඉවුම් පිහුම් වැඩසටහන් වැනි ඕනෑම දක්ෂතාවයතට මෙම වේදිකාව විවෘතව ඇත.
ඔබගේ පවුලේ දක්ෂතා එලිදැක්වීම සදහාම තැනූ මෙම වේදිකාවට
පවුල පිටින්ම ගොඩ වෙන ලෙස, සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කපුටාTv කණ්ඩායම ඉතාමත් ආදරයෙන් ආරාධනා කරන්නෙමු.

We created a platform to showcase the talents of all Sri Lankans through KaputaTV. This platform is open to any talent of you and your family members.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *